مرور برچسب

شعر غدیر

اختتامیه هشتمین جشنواره بین‌المللی شعر غدیر

اختتامیه هشتمین جشنواره بین‌المللی شعر غدیر غدیری ها دعوتند به محفل شعر و آیین اختتامیه هشتمین جشنواره بین‌المللی شعر غدیر چهارشنبه ۶ مرداد۱۴۰۰ ساعت ۲۰ شیراز، مسجد وکیل با حضور نام آوران ادبیات آیینی احد ده بزرگی، ناصر فیض، حمیدرضا…