مرور برچسب

شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام

مراسم شام شهادت جواد الائمه (ع) در شهرستان پاسارگاد

مراسم شام شهادت جواد الائمه (ع) با حضور ارادتمندان و جوانان امام رضایی و هیات عشاق الحسین (ع) و هیات امناء امامزاده حسین (ع) شهرستان پاسارگاد درکنار حرم مطهر امام زاده حسین (ع) سعادت شهر برگزار گردید.

محافل چهارپایه خوانی جوانان امام رضایی کشور

پویش ملی جوانترین امام محافل چهارپایه خوانی جوانان امام رضایی کشور در شب و روزِ عزای شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام به ۸۸ مراسم به قید قرعه بسته متبرک رضوی اهداء می گردد‌. ارسال عدد ۹ به سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۸۸