مرور برچسب

شهادت حضرت رقیه (س)

هیئت دخترانه ریحانه الحسین به مناسبت شهادت حضرت رقیه (س)

هیئت دخترانه ریحانه الحسین به مناسبت شهادت حضرت رقیه (س): مراسم عزاداری شهادت حضرت رقیه (س) توسط هیئت دخترانه ریحانه الحسین در شهرستان مرودشت برگزار گردید.در ادامه گرارش تصویری این مراسم آورده می شود:

مراسم عزاداری شهادت حضرت رقیه (س) در شهرستان جهرم

مراسم عزاداری شهادت حضرت رقیه (س) یاحضور هیئات مذهبی شهرستان و به میزبانی هیئت حضرت رقیه (س) و با رعایت تمام دستورالعمل های بهداشتی در شهرستان جهرم برگزار گردید. @solale.info گزارش تصویری این مراسم در ادامه آورده می شود: