مرور برچسب

شهدای شهرستان خفر

قصه های جنگ ( فصل سوم ) ؛ این قسمت : سردار شهید غلامرضا بی نوا

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقایان محمد باقر رنجبر ، غلامعلی رجبی و برادر شهید علی اکبر بی نوا می پردازد. زندگی و مجاهدت های شهید غلامرضا بی نوا از شهدای شهرستان خفر فارس موضوع صحبت این قسمت می باشد . این…