مرور برچسب

شهدای شهرستان کوار

قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر محمد علی منفرد

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر محمد علی منفرد از یادگاران دفاع مقدس شهر کوار می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید حمید احمدیان دیلمی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام…