مرور برچسب

شهید ابوالقاسم چوپانی

قصه های جنگ : این قسمت جواد خوشقدم

? #قصه_های_جنگ گفتگوی زنده با رزمندگان دفاع مقدس استان فارس 4⃣قسمت #چهارم مهمان این برنامه : برادر گرامی #جواد_خوشقدم موضوع گفتگو : #شهید_ابوالقاسم_چوپان یکشنبه : #بیست_و_ششم مردادماه ساعت 21 جهت شرکت در جلسه و دریافت لینک…