مرور برچسب

شهید بهاالدین مقدسی

قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر علی حسینقلی

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر علی حسینقلی از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید بهاالدین مقدسی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده…