مرور برچسب

شهید عباس حق پرست

قصه های جنگ (فصل دوم ) ؛ این قسمت علی مهجوران

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با آقای علی مهجوران از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . روایت عملیات کربلای چهار و تحلیل و بررسی شخصیت شهید عباس حق پرست از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگو می باشد .این…