مرور برچسب

فراخوان بیانیه گام دوم انقلاب

فراخوان ویژه بیانیه گام دوم انقلاب

فراخوان ویژه بیانیه گام دوم رهبری انقلاب فراخوان ویژه طرح و ایده پردازی پیرامون تبیین ، ترویج و تثبیت مفاهیم و چشم انداز ارائه شده در بیانیه گام دوم رهبری انقلاب نکات مهم : 1- ارسال طرح ها و ایده ها صرفا از طریق تکمیل و ارسال فرم…