مرور برچسب

فرهنگ رضوی

فراخوان اولین جشنواره رسانه‌ای امام رضا‌(ع)

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید. فراخوان اولین جشنواره رسانه‌ای امام رضا‌(ع) اهداف جشنواره به شرح زیر می باشد: 1.گسترش و ترویج آموزه‌ها و فرهنگ والای رضوی در عرصه‌های مختلف 2.بازخوانی مفاهیم بنیادین در پیوند با سیره…