مرور برچسب

فروشگاه بچه های کتاب شیراز

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – مسعود منوچهری

طرح تجربه نگاری فعالین فرهنگی استان فارس این طرح با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه…