مرور برچسب

فوتبال علیه دشمن

کتاب های پیشنهادی ؛ محمد مهدی سرفراز شکوهی

?کتاب های پیشنهادی آقای محمد مهدی سرفراز شکوهی ? من او (رضا اميرخاني) ?هفت روايت خصوصي از زندگي سيدموسي صدر (حبيبه جعفريان) ?خون دلي كه لعل شد (محمدعلي آذرشب) ? فوتبال عليه دشمن ( سايمون كوپر) ?كمونيست رفت، ما مانديم و حتي…