مرور برچسب

مجمع طراحان انقلاب اسلامی فارس

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – مرتضی علیشاهی

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب…

گزارش نمایشگاه هنرمفهومی و چیدمان عاشورایی + فیلم

نمایشگاه هنر مفهومی و چیدمان عاشورایی در مهرماه سال 1399 به همت متخصصین و هنرمندان مجمع طراحان انقلاب اسلامی فارس و همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در خیابان نه دی شیراز افتتاح گردید و تا پایان ماه صفر انشاالله دایر می باشد. در…

دعوت به همراهی خانه طراحان فارس در خلق آثار ویژه پیامبر مهربانی های

هوالله سبحانه و تعالی با سلام و تقدیم احترام - و اما بعد؛ تاسف بار است که چنین رویدادهایی بستر سخن را بسازد اما اگر چنین اتفاقی نیز زمینه چاره اندیشی را ایجاد نکند، خسران صدچندان خواهد بود برادران و خواهران هنرمند و فرهیخته که قلب…