مرور برچسب

محسن فخری زاده

پویش مجازی فخر ایران

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید. پویش اعتراض و محکومیت ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده در این پویش که در اعتراض و محکومیت ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به راه افتاده، مردم عزیز ایران با امضای یک طومار آنلاین، از نهادهای ملی و…