مرور برچسب

محمد باقر رنجبر

قصه های جنگ ؛ این قسمت برادر محمد علی رنجبر

در این برنامه قصه های جنگ محمد علی یزدانشناس به گفتگو با برادر محمد علی رنجبر از یادگاران دفاع مقدس شهر شیراز می پردازند . موضوع این جلسه تحلیل و بررسی شخصیت شهید هاشم اعتمادی می باشد .این گفتگو در فضای مجازی و از طریق اسکای روم انجام شده…