مرور برچسب

مدارس آنلاین

دوره آموزشی دردسرهای مجازی والدین

دوره آنلاین مدارس آنلاین و دردسرهای والدین سرفصل های دوره به شرح زیر می باشد: راهکارهای عملی برای چالش های آموزش غیرحضوری تکنیک های مدیریت رسانه در خانواده آشنایی با ماهیت اضطراب و استرس تکنیکها و راهکارهای عملی مدیریت اضطراب تحصیل…