مرور برچسب

مدرسه نویسندگی کلک

ثبت نام دوره ی پاییزه مدرسه نویسندگی کلک

مدرسه نویسندگی کلک با مدیریت سرکار خانم نجمه طرماح از نویسندگان نام آشنای شیرازی و نویسنده کتاب های (کبوتر دوبرجه ، نیمه پنهان ماه ، سرسر و جوان انقلابی و…) برای دوره جدید خود داوطلب می پذیرد . دوره جدید شامل چهار دوره چهارماه می…

برگزاری سومین دوره از کارگاه های نویسندگی مدرسه ی کلک

برگزاری سومین دوره از کارگاه های نویسندگی مدرسه ی کلک در سومین دوره از کارگاه های کلک زیر نظر مجمع فعالین کتاب فارس، هنرجویان ترم جدید در محیط زیبا، آرام و علمی دانشگاه شیراز، جهت آموزش نویسندگی گرد هم آمدند. مدرسه ی نویسندگی کلک، با هدف…

ثبت نام دور جدید مدرسه نویسندگی کلک

مدرسه نویسندگی کلک با مدیریت سرکار خانم نجمه طرماح از نویسندگان نام آشنای شیرازی و نویسنده کتاب های (کبوتر دوبرجه ، نیمه پنهان ماه ، سرسر و جوان انقلابی و...) برای دوره جدید خود داوطلب می پذیرد . دوره جدید شامل چهار دوره چهارماه می…