مرور برچسب

مدیر مجموعه قرآنی بیت الاحزان

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – علی رضا شاهسونی

طرح تجربه نگاری فعالین فرهنگی استان فارس این طرح با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه…