مرور برچسب

مربع های قرمز زینب عرفانیان

کتاب های پیشنهادی ؛ مهدی علی

📍کتاب های پیشنهادی آقای مهدی علی 🔸رنج مقدس (نرجس شکوریان فرد) 🔹در غرب خبری نیست ( اریش ماریا مارک) 🔸اینجا رودخانه ای جاریست (میثم محمدی) 🔹هزار توی سعودی (کارت الیوت هاوس) 🔸مسیح کردستان ( نصرت الله محمود زاده) 🔹مربع های قرمز (زینب…

کتاب های پیشنهادی ؛ مسعود منوچهری

?کتاب های پیشنهادی آقای #مسعود_منوچهری برای خرید در طرح پاییزه کتاب ?سه دیدار (نادر ابراهیمی ) ?مردی در تبعید ابدی( نادر ابراهیمی) ?ناقوس ها به صدا در می آیند(ابراهیم حسن بیگی ) ?آن مرد با باران می آید (وجیهه سامانی ) ?مربع های قرمز…