مرور برچسب

مسعود صدر محمدی

دوره عمومی مطالعات بین الملل : کشورهای آذربایجان و ارمنستان

دوره عمومی مطالعات بین الملل : کشورهای آذربایجان و ارمنستان آشنایی عمومی با کشورهای: ?آذربایجان ?ارمنستان با حضور: ◻️ مسعود صدرمحمدی( کارشناس حوزه قفقاز ) ?زمان: دوشنبه ۲۸ مهرماه؛ ساعت ۲۱