مرور برچسب

مسعود منوچهری

کتاب های پیشنهادی ؛ مسعود منوچهری

?کتاب های پیشنهادی آقای #مسعود_منوچهری برای خرید در طرح پاییزه کتاب ?سه دیدار (نادر ابراهیمی ) ?مردی در تبعید ابدی( نادر ابراهیمی) ?ناقوس ها به صدا در می آیند(ابراهیم حسن بیگی ) ?آن مرد با باران می آید (وجیهه سامانی ) ?مربع های قرمز…

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – مسعود منوچهری

طرح تجربه نگاری فعالین فرهنگی استان فارس این طرح با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه…