مرور برچسب

مغناطیس حسینی

پویش بزرگ اربعینم

پویش بزرگ اربعینم با همکاری سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس اگر شما هم مسئول کانال یا پیج اینستاگرام و یا اکانت یا گروهی در فضای مجازی می باشید و اربعین امسال توفیق خادمی را نداشته اید. ما در فضای آنلاین این امر رو فراهم کردیم که…