مرور برچسب

منهای فقر

پای درد مردم ؛ گزارش اجتماعی از محله سعدیه

? #پای_درد_مردم ? #محله_سعدیه_شیراز 1️⃣فقر مفهومی است که دامنه معنایی آن مبسوط­تر از حوزه اقتصادی شده و در عرصه های دیگر مانند فرهنگی و اجتماعی نیز ورود پیدا کرده است؛اما معنای اراده شده از فقر در جامعه ما عمدتا منحصر در فقر اقتصادی است.…