مرور برچسب

هم شتاب

پنجاهمین دورهمی هم شتابی

سازمان فضای مجازی سراج برگزار می نماید. پنجاهمین دورهمی همشتابی با محوریت ظرفیت های درآمدزایی از بازی و انیمیشن مهمان ویژه این دورهمی جناب آقای کیوان ملک محمدی (بازیساز و مدیر استودیو بازیسازی گونای) می باشد. تاریخ…