مرور برچسب

کارخانه نوآوری

کارگاه تخصصی موشن گرافیک شیراز مقدماتی

سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار می نماید. کارگاه تخصصی موشن گرافیک مقدماتی با تدریس استاد مهدی صدیقی این گارگاه مردادماه 1399 در محل کارخانه نوآوری شیراز برگزار می گردد. از علاقه مندان دعوت بعمل می آید برای ثبت…