مرور برچسب

کتاب های بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی

پیش خرید کتاب های بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی

همانگونه که در کارگاه آموزشی تربیت مبلغ مکتب انقلاب اسلامی به اطلاع دوستان شرکت کننده رسید؛ مجموعه اطلاعات و دانش تولید شده در این زمینه در قالب 10 جلد کتاب تهیه و تدوین شده است و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است . این کتاب ها شامل…