کتاب های پیشنهادی ؛ آقای مرتضی کریمی

دبیر جمعیت فرهنگیان جوان فارس

کتاب های پیشنهادی ؛ آقای مرتضی کریمی:

نظریه سیاسی اسلام (علامه محمد تقی مصباح یزدی)

انسان شناسی در قرآن (علامه مصباح یزدی)

خدمات متقابل اسلام و ایران ( مرتضی مطهری)

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ( سید علی خامنه ای )

فلسفه اخلاق (شهید مرتضی مطهری )

نامیرا (صادق کرمیار)

الی الحبیب (سید علی اصغر علوی)

من زنده ام (معصومه آباد )

معلم فراری (رحیم مخدومی )

توسعه و مبانی تمدن غرب (شهید مرتضی آوینی)

حکومت فرزانگان (سید مرتضی آوینی )

نظرات بسته شده است.