سلسله نشست های آزاد اندیشی انقلاب بدون مرز - نشست سوم - فاصله بین ارتباط های نخبگانی با ارتباط های مردمی بین المللی دکتر سید مفید حسینی کوهساری (مسوول ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه کشور)
ادامه مطلب ...
تصویر ما از انقلاب، با تصویر بیرونی از انقلاب بعضاً متفاوت است و این خطرآفرین است. اگر نتوانیم ادبیات فرامرز تولید کنیم با همین ادبیات ترجمه ای، موشکی علیه خود ما می شود. Revolution  اصلاً کلمه رسانایی برای انقلاب امام نیست؛ Revolutionary معمولاً به کسی می گویند که به دنبال تغییر قدرت است؛ وقتی…
ادامه مطلب ...

درباره ما

موسسه بین المللی هاتف

این موسسه به آموزش زبان عربی و انگلیسی ویژه کنشگران بین الملل می پردازد

دوره عربی