امام روح الله و مستضعفین عالم

با حضور سید سرباز روح الله رضوی

?جلسه مجازی مجمع بین الملل فارس

?”امام روح الله و مستضعفین عالم”

?با حضور:
سید سرباز روح الله رضوی
(کارشناس مسائل بین الملل)

سه شنبه: ۲۰ خرداد؛ ساعت ۲۲

 

نظرات بسته شده است.