مرور رده

جمعیت فرهنگیان جوان فارس

برگزاری نشست فرهنگیان جوان در سومین حرم اهل بیت

به دنبال سلسله نشست های تخصصی مجامع تخصصی فرهنگیان جوان استان فارس ، جلسه هم افزایی‌ دبیران و معاونت های ۱۰ شهرستان استان فارس در شیراز سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی برگزار شد .