امروز سقط کردن بچه حکم آب خوردن را پیدا کرده

امروز سقط کردن بچه حکم آب خوردن را پیدا کرده …
می گویند «ما نمی توانیم بچه ی زیاد را بزرگ کنیم» یا «کشور تحمل نفوس خیلی زیاد را ندارد» … قرآن راجع به عرب جاهلیت می گوید: وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَهُ سُئِلَتْ. بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ . فرقی نمی کند، سقط جنین هم یک عمل جاهلیت است. ما خیال کرده ایم فقط عرب جاهلیت کار جاهلیت می کرده؛ این هم جاهلیت قرن بیستم است.

جاهلیت چهارده قرن پیش روی این حساب که من بچه ام را چگونه نان بدهم او را می کشت که قرآن فرمود: وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیّاکُمْ، و گاهی روی این خیال جاهلانه که دختر مایه ننگ است، دختر را می کشت … امروز هم روی این خیال جاهلانه که اگر بچه زیاد داشته باشیم مردم خیال می کنند، ما اُمُّل هستیم، [بچه را سقط می کنند.]

اگر به اینها بگویید: «امّل یعنی چه؟ امّل را تفسیر کن! » می گویند: «شیکها بچه زیاد ندارند» . فقط روی یک خیال و یک وهم و توهّم و یک حماقت که شیکها و متجددها و فرنگیها بچه شان کم است، می گویند ما هم باید بچه مان کم باشد.

عرب جاهلیت می گفت «دختر ننگ است» این می گوید «بچه زیاد پسرش هم ننگ است» . هیچ فرقی نمی کند، او می گفت «تنها دختر ننگ است» این می گوید «بچه از دو سه تا که بیشتر شد، هم پسرش ننگ است و هم دخترش» .

قرآن هم می گوید: وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَهُ سُئِلَتْ. بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ . خیال کرده اید که قضیه گذشت؟! از شما سؤال خواهد شد که: بچه را کشتی؟! چه گناهی کرده بود این بچه؟! معصوم بود، شما معصومی را کشتید.

نظرات بسته شده است.