اولین دوره آموزش تخصصی رابطین فضای مجازی مساجد 

اولین دوره آموزش تخصصی رابطین فضای مجازی مساجد

ویژه مساجد منتخب شیراز سومین حرم اهل بیت(ع)، آبان‌ماه ۹۹

شبکه راهبردی فضای مجازی مساجد (شفیع)

نظرات بسته شده است.