برگزاری کلاس آموزشی سواد رسانه در شهرستان خنج

برگزاری کلاس آموزشی سواد رسانه توسط سازمان فضای مجازی سراج شهرستان خنج

این کلاس در تاریخ 99/12/13 بصورت دو جلسه یک ساعته برگزار شده است.

این دوره با تدریس جناب آقای حجت نهاوندی مسئول دفتر سازمان فضای مجازی سراج شهر خنج برگزار گردید.

همچنین این کلاس با هدف توانمند سازی فرماندهان پایگاه ها و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه خنج با حضور 45 نفر ارائه شده است.

سواد رسانه

نظرات بسته شده است.