تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – احمد رضا عسکرنژادی

مدیر و فعال فرهنگی و اجتماعی هیات

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت احمد رضا عسکرنژادی ؛ مدیر و فعال فرهنگی و اجتماعی هیات

نظرات بسته شده است.