تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – خانم اشرفی

فعال فرهنگی ، جهادی و خبرنگار ؛ مسوول گروه جهادی نادیان

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت خانم اشرفی ؛ فعال فرهنگی ، جهادی و خبرنگار ؛ مسوول گروه جهادی نادیان

نظرات بسته شده است.