تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – رضا صفایی فیروزآبادی

عضویت در پایگاه شهید چمران شیراز و مرکز فرهنگی میقات

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت آقای رضا صفایی فیروزآبادی ؛ عضویت در پایگاه شهید چمران شیراز و موسسه میقات

نظرات بسته شده است.