تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – سرکار خانم بردبار

مسوول انجمن حامی خورشید

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت سرکار خانم بردبار  ؛ مسوول انجمن حامی خورشید شیراز

نظرات بسته شده است.