تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – محمد نبی بهمن پور

دبیر مرکز مطالعات تطبیقی عصر غیبت

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت محمد نبی بهمن پور ؛ دبیر مرکز مطالعات تطبیقی عصر غیبت

نظرات بسته شده است.