تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس – محمد هادی ذوالقدر

فعال فرهنگی و تربیتی ، معلم و آموزگار در مدرسه شاکرین

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد.

این قسمت آقای محمد هادی ذوالقدر – فعال فرهنگی و تربیتی ، معلم و آموزگار در مدرسه شاکرین

نظرات بسته شده است.