تریبون آزاد گاه گله

موجی نو با همکاری سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس برگزار می نماید.

تریبون آزاد گاه گله

ویژه ی جوانان و نوجوانان شیرازی

این تریبون آزاد در مکان ورودی باغ عفیف آباد برگزار خواهد شد.

زمان: روز جمعه 21 خرداد ماه ساعت 18 الی 20

از شما علاقه مندان برای حضور در این برنامه دعوت به عمل می آید.

تریبون آزاد گاه گله

نظرات بسته شده است.