جلسات مجازی الی بیت المقدس ویژه روز قدس

در قالب دوکارگاه بصورت مجازی برگزار گردید.

الی بیت المقدس…

جلسه مجازی مجمع بین الملل فارس

استاد : علی رضا کمیلی، دبیر اتحادیه امت واحده

زمان : شنبه 13 اردیبهشت ساعت 17:30

جلسه با علیرضا کمیلی

دومین جلسه مجازی مجمع بین الملل فارس با موضوع:

✅”الی بیت المقدس”✅

عنوان : راه حل مسئله فلسطین؛ بازگشت به ریشه؛ بازگشت به مادر

کارشناس : #رضا_امیرخانی ، پژوهشگر و نویسنده

زمان : سه شنبه 24 اردیبهشت ساعت 17:30

جلسه با رضا امیرخانی

 

نظرات بسته شده است.