گزارش تصویری جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه

این جلسه با حضور دبیر محترم جبهه فرهنگی فارس حجت الاسلام انجوی نژاد برگزار گردید.

گزارش تصویری جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه 1399 در دفتر جبهه فرهنگی اجتماعی فارس در تاریخ 23 شهریور 1399 با حضور دبیر جبهه فرهنگی فارس حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد  برگزار گردید

معارفه حجت الاسلام ساسانی به عنوان دبیر جامعه فعالان تربیتی فتح الفتوح فارس
معارفه حجت الاسلام ساسانی به عنوان دبیر جامعه فعالان تربیتی فتح الفتوح فارس
معارفه حجت الاسلام تجرد به عنوان دبیر مجمع تخصصی فرق و ادیان فارس
معارفه حجت الاسلام تجرد به عنوان دبیر مجمع تخصصی فرق و ادیان فارس
معارفه دکتر امید نیکو بعنوان دبیر مجمع فعالان سلامت فارس
معارفه دکتر امید نیکو بعنوان دبیر مجمع فعالان سلامت فارس
معارفه دبیران جدید با حضور حجت الاسلام انجوی نژاد و معاونین ستاد استانی
معارفه دبیران جدید با حضور حجت الاسلام انجوی نژاد و معاونین ستاد استانی

 

جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه
جلسه شورای مجامع تخصصی در شهریورماه

نظرات بسته شده است.