جلسه معاونت راهبردی دکتر حامد خرم شکوه با رابطین شهرستان ها

معاونت راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس جناب آقای دکتر خرم شکوه وبیناری را با رابطین شهرستان ها در تاریخ 6 آذر ماه سال 1399 برگزار کردند

 

در این جلسه از رابطین شهرستان های استان خواسته شد که از طریق نرم افزار بسیم چی فعالین فرهنگی خود را به این نرم افزار معرفی نمایند

 

نظرات بسته شده است.