حوالی کتاب ؛ قسمت نهم ؛ گفتگو با آقای سلمان کدیور

نویسنده شیرازی رمان پس از بیست سال

برنامه گفتگو محور حوالی کتاب  به صورت زنده از شبکه اجتماعی اینستاگرام پخش می شود و به گفتگو با اهالی کتاب و نشر  می پردازد ، این برنامه به همت مجمع فعالان کتاب و نشر فارس و با اجرای آقای سجاد ایام طرح ریزی و اجرا می گردد.

این قسمت گفتگو با آقای سلمان کدیور ؛ نویسنده شیرازی رمان پس از بیست سال

 

حوالی کتاب سلمان کدیور

نظرات بسته شده است.