دوره عمومی مطالعات بین الملل ؛ جمهوری اسلامی افغانستان

?دوره عمومی مطالعات بین المللی
مجمع بین الملل فارس

?آشنایی عمومی با کشور:
“جمهوری اسلامی افغانستان”

✅با حضور:
آقای علیرضا صالحی(فعال بین الملل و کارشناس مسائل افغانستان)

?زمان: دوشنبه ۱۶ تیرماه؛ ساعت ۲۱

 

نظرات بسته شده است.