دوره عمومی مطالعات بین الملل ؛ جمهوری خلق چین

دکتر سجاد سهرابی فارغ التحصیل آکادمی علوم چین

یازدهمین دوره عمومی مطالعات بین المللی مجمع بین الملل فارس به بررسی مسائل جمهوری خلق چین می پردازد.

✅ دوره عمومی مطالعات بین المللی مجمع بین الملل فارس

آشنایی عمومی با کشور:
🔻جمهوری خلق چین

با حضور:
◻️ دکتر سجاد سهرابی
(فارغ التحصیل آکادمی علوم چین)

🕗 زمان: دوشنبه ۱ دی ماه؛ ساعت ۲۰

📌صفحه مجمع بین الملل فارس در اینستاگرام:
صفحه اینستاگرام مجمع بین الملل فارس

دوره عمومی مطالعات بین الملل ؛ جمهوری خلق چین

 

 

نظرات بسته شده است.