دوره عمومی مطالعات بین الملل ؛ جمهوری عراق

با حضور محمد سرکشیکیان

✅ دوره عمومی مطالعات بین المللی مجمع بین الملل فارس

آشنایی عمومی با کشور:
?جمهوری عراق

با حضور:
◻️ آقای سیدمحمد سرکشیکیان(فعال بین الملل و کارشناس مسائل عراق)

?زمان: سه شنبه ۲۱ مردادماه؛ ساعت ۲۲

 

نظرات بسته شده است.