دوره عمومی مطالعات بین الملل ؛ کشور ترکیه

آقای علی حیدری کارشناس مسائل ترکیه

دهمین دوره عمومی مطالعات بین المللی مجمع بین الملل فارس به بررسی مسائل کشور ترکیه می پردازند.

آشنایی عمومی با کشور:
🔻جمهوری ترکیه

با حضور:
◻️ آقای علی حیدری
(کارشناس مسائل ترکیه)

🕘 زمان: دوشنبه ۱۷ آذر ماه؛ ساعت ۲۰

صفحه مجمع بین الملل فارس در اینستاگرام:
صفحه مجمع بین الملل فارس

 

نظرات بسته شده است.