دوره عمومی مطالعات بین الملل : کشورهای آذربایجان و ارمنستان

مسعود صدر محمدی کارشناس حوزه قفقاز

دوره عمومی مطالعات بین الملل : کشورهای آذربایجان و ارمنستان

آشنایی عمومی با کشورهای:
?آذربایجان
?ارمنستان
با حضور:
◻️ مسعود صدرمحمدی( کارشناس حوزه قفقاز )

?زمان: دوشنبه ۲۸ مهرماه؛ ساعت ۲۱

 

نظرات بسته شده است.