سقط عمدی جنین تنها کشتن یک انسان نیست!!!

سقط عمدی جنین تنها کشتن یک انسان نیست، نابودی یک نسل است.

«مَن قَتَل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض فکانما قتل الناس جمیعا»(آیه۳۲ سوره مبارکه مائده)
هر کس انسانى را بدون ارتکاب(گناهى چون) قتل یا فساد در روى زمین بکشد, چنان است که گویى همه انسانها را کشته است!

سقط عمدی جنین تنها کشتن یک انسان نیست!!!

نظرات بسته شده است.